terug ...

Professionele kwaliteitsbewaking bij EHLION

Professionele kwaliteitsbewaking bij EHLION


EHLION biedt taaldienstverlening voor de hoogste eisen. We hebben minstens even hoge kwaliteitsmaatstaven als onze klanten. Bij de kwaliteitsbewaking gaat het er voor ons niet alleen om, dat een vertaling vakkundig correct en juist is, en op tijd afgeleverd wordt. Kwaliteitsbewaking begint bij ons al bij de voorbereiding van bestanden voor de vertaling en omvat ook de afronding van projecten na het lectoraat en de afname door onze klant.

Hoogste kwaliteit bij alle stappen in de workflow


Kwaliteitsbewaking omvat bij EHLION alle stappen van het complexe arbeidsproces van vertaalprojecten. De belangrijkste zuilen van kwaliteitsbewaking zijn:

  • Principe van de native speaker: De vertalers van EHLION werken uitsluitend in hun moedertaal en beschikken over bewezen kwalificaties en beroepservaring passend bij hun vakkennis.
  • Principe van vier of zes ogen: Onze vertalingen worden aansluitend gecorrigeerd/gelectoreerd. Bij EHLION wordt het vertaalproces en het aansluitende proofreading in overeenkomst met ISO 17100 door twee verschillende vertalers uitgevoerd. Indien gewenst bieden we het vaklectoraat en de kwaliteitscontrole door een derde persoon en leveren bestanden drukklaar.

 

  • Terminologie-management: EHLION werkt nauw samen met klanten en vertalers in een netwerk van partners, zodat de gebruikte vakterminologie correct en homogeen is. Naar wens stellen we een glossarium op met complexe terminologie, ter goedkeuring voor de klant.
  • Professionele voorbereiding en evaluatie van alle projecten: EHLION projectmanagers zorgen voor een optimale voorbereiding van projecten, zodat aan speciale eisen van onze klanten voldaan wordt. Door het opstellen van vaktermen en translation memories kunnen we bij volgende opdrachten tegen lagere kosten leveren en toch in hoogste kwaliteit.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Got it!