terug ...

Lidmaatschappen

Lidmaatschappen en technologische partners


Als allround vertaalbureau biedt EHLION professionele taaldienstverlening in de hoogste kwaliteit voor zakelijke klanten. We dekken met ons grote dienstverleningsspectrum alle aspecten van taal en internationale communicatie. Als professionals zijn we uiteraard in diverse vak- en branche-organisaties actief en werken samen met erkende technologiepartners.

mehr
EHLION-lidmaatschappen


EHLION is lid van de Duitse maatschappij voor technische communicatie (tekom e.V). Dit Duitse overkoepelende orgaan voor technische communicatie ziet zichzelf als een platform voor de uitwisseling van informatie en ervaringen en zet zich in voor de verbetering van de positie van de technische communicatie in bedrijven en in het openbaar debat. www.tekom.de

EHLION is lid van de Globalization and Localization Association (GALA). Dit internationale beroepsverband van de vertaalbranche ziet zichzelf als belangenvertegenwoordiger van de internationale taaldienstverleners en bemiddelt/geeft onder andere bijscholing en speciale vakinformatie en technologische knowhow. www.gala-global.org

EHLION is lid van de European Language Industry Association (ELIA). ELIA ziet zichzelf als forum voor de uitwisseling van ideeën en informatie, maar bevordert ook ethische en kwaliteitsstandaards in de vertaalbranche. www.elia-association.org

EHLION is lid van de American Translators Association (ATA). Dit beroepsverband heeft als primair doel de bevordering van de verschillende beroepen als vertaler en tolk. www.atanet.org

EHLION is lid van de Multilingual Europe Technology Alliance (META). Doelstelling van de META is de taaltechnologie te versterken om de visie van een gemeenschappelijke markt en informatieruimte te verwerkelijken. Daarbij aangesloten is META-NET als excellentienetwerk, dat uit 60 onderzoeksinstellingen in meer dan 34 landen bestaat. www.meta-net.eu

EHLION is lid van de German American Business Association (GABA). Deze non-profit-organisatie bevordert de transatlantische informatie- en kennisuitwisseling tussen haar leden. www.gaba-network.org

mehr
EHLIONs technologische partners


Plunet behoort tot de marktleiders bij zogenaamde translation-management-systemen. EHLION werkt al jaren succesvol met Plunet BusinessManager, dat ons professionele projectmanagement ondersteunt. EHLION is certified user van Plunet.

Als professionele taaldienstverlener werkt EHLION onder andere met SDL TRADOS Studio als wereldwijd meest gebruikte translation-memory-software en met SDL TRADOS servergebaseerde oplossingen. Sinds 2013 beschikt EHLION over een SDL Studio GroupShare, die live teamwork mogelijk maakt. Alle gegevensbestanden worden centraal beheerd en liggen op een daarvoor ingerichte server. Ook onze klanten hebben indien gewenst toegang tot de betreffende serverruimte om hun content te kunnen zien.

EHLION is een voor de Across Language Server Version 6.0 gecertificeerde aanbieder van taaldienstverlening. Naar wens neemt EHLION alle stappen van de vertaalworkflow op zich, van de voorbereiding van de gegevens en het projectmanagement tot de kwaliteitsbewaking. In nauwe samenwerking met onze klanten zorgen we voor zorgvuldig onderhoud van translation memories en terminologie-databases. EHLION heeft hiervoor speciaal een eigen krachtige server ingericht.

 

 

mehr

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Got it!