terug ...

Gekwalificeerde medewerkers

Onze vertalers en tolken


We werken uitsluitend met vertalers en tolken die beschikken over erkende kwalificaties in overeenkomst met ISO 17100, over speciale vakkennis en jarenlange beroepservaring. Onze strikte criteria bij de keuze van onze vakkundige vertalers en tolken garanderen dat ze aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen. We letten erop dat onze tolken en vertalers bewijzen dat ze aan permanente bijscholing en deskundigheidsbevordering doen.

Opleiding en bekwaamheid in overeenkomst met ISO 17100


  • Opleiding: Een hogeschooldiploma
  • specifieke vertalersbekwaamheid
  • taalkundige en tekstuele bekwaamheid in de brontaal en de doeltaal
  • bekwaam in het rechercheren, informatie inwinnen en verwerken
  • culturele bekwaamheid en tenslotte
  • vakkundigheid
Professionele en competente projectmanagers


De projectmanagers van EHLION spelen een centrale rol bij de kwaliteitsbewaking van onze vertaaldiensten. Onze projectmanagers zijn opgeleide vertalers met jarenlange beroepservaring. Ze zorgen ze ervoor dat de verwachtingen van onze klanten optimaal vervuld worden. Natuurlijk staan ze ook in voor de kwaliteitsbewaking bij alle stappen van de vertaalworkflow en zorgen voor de evaluatie en afronding van projecten.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Got it!