terug ...

Duurzaamheid & Corporate social responsibility

EHLION | Verantwoordelijkheid als principiële houding

Als bedrijf staat EHLION voor de hoogste kwaliteit bij alle taaldienstverlening. We stellen hoge eigen aan onszelf wat deskundigheid, betrouwbaarheid en professionaliteit betreft. Dit heeft ook een ethische dimensie: Iedere zakelijke activiteit betekent voor ons ook een sociale en ecologische verantwoordelijkheid. EHLION verplicht zich daarom tot corporate social responsibility (CSR) en duurzaamheid als belangrijke elementen van zijn ondernemingscultuur.

Onze omgang met mensen


Als bedrijf beïnvloeden we door onze dienstverlening minstens indirect het leven van talloze mensen wereldwijd. Bovendien hebben onze ondernemingsstrategie en ondernemingscultuur direct effect op onze medewerkers, klanten en partners. We streven ernaar ten opzichte van onze contacten altijd verantwoordelijk te handelen, met de nadruk op eerlijkheid en respect.

We beseffen dat ons economische succes berust op uitstekende prestaties van onze medewerkers. Daarom stelt EHLION een eerlijke behandeling van vertalers, tolken, IT- en DTP-experts voorop. Dit betekent uiteraard ook een faire betaling.

Onze omgang met natuur en milieu


Door onze werkwijze zijn directe en schadelijke ecologische effecten op het milieu tot een minimum beperkt. We profiteren van de algehele digitalisering van onze arbeidswereld. Zo wordt tegenwoordig bij vertaaldienstverlening nauwelijks nog papier gebruikt. We hebben standaard een milieuvriendelijke werkwijze waarbij we zuinig met grondstoffen omgaan.

De EHLION Foundation: Anderen helpen, zichzelf te helpen


Naast de boven beschreven principes heeft EHLION ook besloten concrete hulp te verlenen: In 2013 is de EHLION Foundation opgericht. Deze stichting ondersteunt momenteel verschillende non-profit-organisaties en projecten met donaties. De focus ligt hierbij op zelfredzaamheid: Zo sponsort de foundation bijvoorbeeld schoolprojecten voor kinderen in landen waar opleiding en school niet vanzelfsprekend zijn.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Got it!