terug ...

Publieke sector

Taaldienstverlening voor de publieke sector

EHLION helpt overheidsinstanties op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau bij de communicatie met internationale partners. We helpen grote en kleine gemeentes bij het ter beschikking stellen van meertalige informatie. En we leveren vakkundige vertalingen voor ministeries, gemeentelijke instellingen en provinciaal bestuur. We geven graag advies over onze verschillende soorten taaldienstverlening en ontwikkelen een speciaal op uw behoefte afgestemd aanbod.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Got it!